Picture 1

Col·laboració amb La Directa per a un article publicat a la seva web: Democràcia econòmica local, balanç provisional.


drawing

Col·laboració amb La Directa publicada en paper al numero 474 per a un article de Natàlia Wuwei Climent: La violència de la comunicacio no violenta.


Picture 1

Col·laboració amb La Directa publicada en paper al numero 479 per a la seccio Contrast per a una parella d’articles amb opinions diferents: Cultura lliure sí, però amb drets i Tot és comú, tot és de tots


Picture 1

Col·laboració amb La Directa publicada en paper al numero 485 que acompanyava l’article Canviar l’escola per canviar el món.


Picture 1

Col·laboració amb La Directa publicada a la seva web que acompanyava l’article No oblidem el desastre ecologic del Besos.