Picture 1

Col·laboració amb La Directa publicada a la seva web que acompanyava l’article Conservar la biodiversitat també és protegir la salut humana .

EN
Illustrated an article for La Directa for the article published in their website Protecting biodiversity is also protecting human health.

Picture 1

Col·laboració amb La Directa publicada a la seva web que acompanyava l’article No oblidem el desastre ecologic del Besos.

EN
Illustrated an article for La Directa for the article published in their website Let's not forget about the ecological disaster of the river Besos.

Picture 1

Col·laboració amb La Directa per a un article publicat a la seva web: Democràcia econòmica local, balanç provisional.

EN
Illustrated an article for La Directa for the article published in their website Local economic democracy, a provisional assesment.